Tuesday, 4 March 2014

Dutch Revit Standards naamgeving

Dit is een samenvatting van de het document van de RevitGG over de Nederlandse Revit standaarden. Ik heb deze vooral gemaakt (gekopieerd) om snel een voorbeeldje te hebben wanneer ik in Revit aan het modelleren ben en ik moet iets een naam geven en ik weet de opbouw even niet uit mijn hoofd. 


Naamgeving standaarden
Families
onderdeel voorbeeld - family voorbeeld - types
Families (loadables) 31_WI_raam_enkelvlaks_FB :
Family Types 31_PR_kozijnhout : 67x114mm
Family Types 31_WI_raam_tweevlaks_A1B1 : A1vast_B1draaikiep 
Family Types 31_WI_raam_tweevlaksA2 : A1vast_A2draaikiep_1000x1500
TAGS & LABELS 31_WI_tag_TypeMark :
Families (System) Basic Wall : 28_WA_kalkzandsteen_120mm
Families (System) Basic Wall : 22_WA_ms-wand_gips_isolatie_gips_95_12.5-70-12.5
Object styles ANZRS
Hatch patterns & Filled Regions
officieel Filled region : 00_FR_beton
Filled region : 00_DP_beton_ihwg
Filled region : 00_MP_dakpan_generiek_300x300
praktisch (niet DRS) Filled region : horizontaal_1mm
(geen sfb) Filled region : horizontaal_2mm
(geen code) Filled region : horizontaal_3mm
Filled region : diagonaal_45_3mm
Filled region : diagonaal_135_3mm
Filled region : Beton_fijn
Filled region : Beton_gewapend
Parameters profiel_breedte
profiel_diepte
profiel_lengte
IFC Parameters http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm
Line styles
Text styles Text : 3.5mm
Text : 3.5mm_ISOCP
Dimension styles Linear Dimension Style : 2.5mm_continuous
Linear Dimension Style : 2.5mm_ordinate_mm
Linear Dimension Style : 3.5mm_baseline_m
View templates VT_L(1-) plattegrond fundering
View filters : F_controle Assembly Codes
: F_filter_elevation_bouwkundig
: F_weergave_brandwerend_60min
Materials : 00_materiaalnaam
: XX_materiaalnaam
: 00_aluminium
: 00_aluminium_generiek
: Cellenbeton_G2/400_blokken_400x200_halfsteens_wit
: Staal_S355_gegalvaniseerd
: Kalkzandsteen_C44_gelijmd
Material Assets Physical P_00_beton_C20_25
Thermal T_00_beton
Appearance A_00_beton_glad_grijs
Tags
Familie naam 00_TAG_WI_dagmaat_breedte : 1.8mm_links
00_TAG_WA_TypeMark_Description : 1.8mm_links
00_TAG_GM_afmetingen : 1.8mm_links
Type naam 00_TAG_GM_afmetingen : 1.8mm_links
Labels 00_LAB_niveau : building storey
00_LAB_elevation_pijl : aanzicht_pijl_bouwkundig
Generic Annotation 00_GA_detailaanduiding : 00_GA_detailaanduiding


(gekopieerd uit template:)
10  Onderbouw algemeen
11  Bodemvoorzieningen 
13  Vloeren op grondslag   
16  Funderingsconstructies   
17  Paalfunderingen 
19  Onderbouw overig  
20  Bovenbouw algemeen
21  Buitenwanden 
22  Binnenwanden      
23  Vloeren, galerijen
24  Trappen, hellingen     
27  Daken   
28  Hoofddraagconstructies    
30  Afbouw algemeen
31  Buitenwandopeningen   
32  Binnenwandopeningen   
33  Vloeropeningen 
34  Balustrades en leuningen
35  Plafonds
37  Dakopeningen 
38  Inbouwpakketten   
39  Afbouw overig
40  Afwerkingen algemeen
41  Buitenwandafwerkingen  
42  Binnenwandafwerkingen 
43  Vloerafwerkingen
44  Trap- en hellingafwerkingen   
45  Plafondafwerkingen   
47  Dakafwerkingen
48  Afwerkingspakketten 
49  Afwerking overig
50  Mechanische installaties algemeen
51  Warmteopwekking 
52  Rioleringsinstallaties 
53  Waterinstallaties   
54  Gasinstallaties   
55  Koelinstallaties   
56  Warmtedistributie   
57  Luchtbehandeling   
58  Regeling klimaat en sanitair
59  Mechanische installaties overig 
60  Elektrische installaties algemeen
61  Centrale elektrotechnische voorzieningen 
62  Krachtstroom 
63  Verlichting   
64  Communicatie   
65  Beveiliging   
66  Lift en transport 
67  Gebouw beheervoorzieningen 
69  Elektrische installaties overig
70  Vaste inrichtingen algemeen
71  Vaste verkeersvoorzieningen 
72  Vaste gebruikersvoorzieningen 
73  Vaste keukenvoorzieningen   
74  Vaste sanitaire voorzieningen   
75  Vaste onderhoudsvoorzieningen   
76  Vaste opslagvoorzieningen
79  Vaste inrichtingen overig   
80  Losse inrichting algemeen
81  Losse inventaris voor verkeersruimten
82  Losse inventaris voor gebruiksruimten
83  Losse keuken inventaris
84  Losse sanitaire inventaris
85  Losse schoonmaakinventaris
86  Losse opberginventaris
89  Losse inventaris overig
90  Terrein
91  Grondvoorzieningen
92  Opstallen
93  Omheiningen
94  Terreinafwerkingen
95  Terreininstallaties, werktuigkundig
96  Terreininstallaties, elektrotechnisch
97  Terreininrichting standaard
98  Terreininrichting bijzonder
99  Terrein algemeen

Google+ Badge